אנו בניסטל סוכנות לביטוח שמחים להמשיך להעניק לכם שירות ויחס אישי, וטיפול מקיף בהתאם לסטנדרטים שנקבעו בחוק הרפורמות בענף הביטוח.
על מנת להמשיך לספק רמת שירות גבוהה ולעמוד בדרישות החוק ותקנותיו, תוך מימון העלייה הניכרת בהוצאות משרדינו, אנו גובים דמי טיפול עבור חלק מהשירותים המפורטים להלן.
אנו מזמינים אתכם לקבל חלק מהשירותים אלו ישירות מחברת הביטוח, אולם הזמנת השרות דרכנו מעניקה ערך מוסף גבוה. לקוחות המזמינים את השירותים דרכנו ייהנו מניתוח צרכיהם האישיים, שיהווה בסיס לייעוץ והכוונה מתאימים. כמו כן נציגינו ישמחו להסביר ולענות על כל שאלה באופן מקצועי ומקיף, בין אם במשרדינו או במענה הטלפוני, וכן ימשיך להתבצע עבורכם רישום, ביצוע פעולות ומעקב אישי שחוסכים זמן רב וטרחה מיותרת. להלן רשימת השירותים בגינם אנו גובים דמי טיפול:
 

שרותי משרד

העתק פוליסה - הנפקת העתק פוליסה - 48 ₪
ניתוח תיק ביטוח חיים קיים וריכוז הפוליסות ללקוח קיים - 500 ₪
אישורי מס/ הצהרת הון - 35 ₪

 

ביטוח אלמנטרי

טיפול בתביעת צד ג' למבוטח בביטוח מקיף - 150 ₪.
טיפול בתביעות צד ג' למבוטח בביטוח צד ג' - 350 ₪.
טיפול בתביעות צד ג' ללקוח אחר - 800 ₪
הפקה וטיפול בדו"ח הפסדים - 100 ₪
תשלום תעודת ביטוח חובה בלבד באמצעותנו -100 ₪ (לא כולל עלות התעודה.)
הפקה ומשלוח אישור העדר תביעות - 50 ₪ לכל שנת ביטוח.
העתק תעודת ביטוח חובה- הנפקת העתק תעודה ומשלוח בדואר +פקס/ מייל (לא כולל עלות התעודה) - 49 ₪
אישור קיום ביטוח - 210 ₪

דמי טיפול למעסיק שאיננו משלם שירותי תפעול :


אישורים לדו"ח רו"ח של סוף שנה – אישור מס + ריכוז תשלומים ברמת מבוטח + ערכי פדיון פיצויים למעסיק – עלות כוללת לכל האישורים - 250 ₪
בדיקת ותיקון הפקדות למעסיק - 150 ₪ לכל פוליסה.
 

ביטוח חיים, בריאות סיעוד ופנסיה

 

ניתוח תיק ביטוח חיים שלא באמצעותנו ללקוח חדש - 500 ₪.
ניתוח תיק ביטוח חיים שלא באמצעותנו ללקוח קיים - 350 ₪.
טיפול בקבלת הלוואה מחברת הביטוח ללקוח קיים - 150 ₪.
קבלת פוליסה לטיפול פוליסות פרט בלבד- מינוי סוכן לכל פוליסה - 117 ₪.
קבלת פוליסה לטיפול פוליסות מנהלים ופנסיה- מינוי סוכן לכל עובד/ מבוטח - 250 ₪.
פדיון פוליסה ביטוח חיים/ פול' פרט/ השתלמות - 175 ₪.
ייעוץ וטיפול בקבלת קצבה פול' קיימת - 300 ₪.
תהליך עזיבת עבודה לרבות טיפול בריסק זמני - 150 ₪.

דו"חות שנתיים מחברת הביטוח - 100 ₪.
דמי טיפול בפוליסת ביטוח אשר לא שולמה במשך 6 חודשים מלאים - דמי הטיפול הינם פרמיה חודשית אך לא פחות מ-200 ₪
טיפול בניוד כספים מפוליסה/ חברה אחרת - 200 ₪ לכל פוליסה.
שירותי ביצוע מסלקה - 150 ₪