מענה מיידי בעת הצורך

כדי שהגשת התביעה כנגד חברת הביטוח תטופל באופן יעיל ומהיר, יש צורך בהעברת כל המסמכים הדרושים, באופן מסודר וראוי. סוכנות ניסטל – ביטוח ופיננסים מגישה לכם ריכוז של כל הפעולות הדרושות בעת הגשת תביעת ביטוח, כדי שבעת הצורך יהיה לכם מענה מקצועי מיידי. בכל מקרה, עליכם לפנות לנציג הסוכנות ולקבל ממנו מידע וסיוע בהגשת התביעה, על מנת שלא יהיה עיכוב מיותר בקבלת הפיצוי.

תביעות חיים, בריאות ושיניים

תביעות אלה מוגשות במקרים של תאונות או מחלות בהן נגרמו למבוטח חבלות המחייבות ניתוח, מונעות את המשך עבודתו או במקרי מוות

תביעות רכב

תביעות רכב מוגשות במקרים של תאונות, גניבת הרכב או שריפת הרכב.

תביעות רכוש

תביעות רכוש מוגשות בכל מקרה בו נגרם נזק לרכוש

תביעות גוף

תביעות גוף מוגשות במקרים בהם המבוטח או אחד מהנוסעים ברכב נפגעו בעקבות תאונה.