פיצוי כספי בעת גילוי מחלה קשה

בקרות מחלה קשה נאלצים החולה ובני משפחתו להתמודד עם הוצאות רבות ולא צפויות הנגרמות עקב המחלה. בנוסף, הפסקה או ירידה בהיקף העבודה של החולה ובן/בת הזוג הבריא/ה, עשויה להשפיע על רמת ההכנסה השוטפת של המשפחה.

תכניות הביטוח "מגדל מזור" ו"מגדל מזור מורחב" מקנות למבוטח פיצוי כספי. המטרה היא להבטיח את מימון המשך שגרת החיים של המשפחה ולאפשר לחולה לבחור את הטיפול הרפואי הטוב ביותר עבורו.

 

מגדל מזור

במקרה של גילוי מחלה אחת מתוך המחלות המופיעות ברשימה, זכאי המבוטח לפיצוי כספי על פי הסכום שנקבע בפוליסה, בעת הצטרפותו.
פיצוי בקרות מקרה ביטוח שני - בחלק מהמקרים הפוליסה מאפשרת קבלת פיצוי נוסף בקרות מקרה ביטוח שני. במקרה זה המבוטח יהיה זכאי /ת לפיצוי נוסף בגובה 50% מסכום הפיצוי שנקבע בפוליסה. הזכאות לפיצוי הנוסף היא בהתאם לתנאי הפוליסה.

לעיקרי התוכנית - מגדל מזור >> 

מגדל מזור מורחב - תוכנית ייחודית למגדל

מגדל מזור תוכנית זו גם מאפשרת קבלת פיצוי כספי בעת גילוי מחלה קשה מתוך רשימה. מדובר בתכנית ייחודית שיש לה כמה יתרונות בולטים נוספים.

יתרונות התוכנית:
• כיסוי לשלושה מקרי ביטוח שונים – מתוך רשימה של 32 מחלות קשות ואירועים רפואיים חמורים.
• כיסוי למקרה שני של מחלת הסרטן.
• פיצוי מלא בכל אחד מהמקרים – ללא הפחתה עקב תשלום סכום ביטוח קודם.

לתנאי הפוליסה - מגדל מזור מורחב >>

לעיקרי התוכנית - מגדל מזור מורחב >>

לקבלת הצעה לחץ כאן >>

המידע הינו לידיעה כללית בלבד ואיננו מהווה הצעה ואף אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. מסמך זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.