10 דברים שלא ידעתם על...
ביטוח תכולת דירה בפני נזקי מלחמה וטרור

בעקבות השריפות וההצתות הרבות שהתרחשו סביב המדינה, עלו שאלות רבות בנוגע לפיצוים לנפגעים. בין התשובות ניתן היה למצוא אי דיוקים רבים וחוסר הבנה במקרה של הכרזת השריפות כאירוע לאומני\טרור. הנושא של "סוג" האירוע חשוב מאוד מבחינה ביטוחית גם לנפגעים וגם לחברות הביטוח.
במקרים כלל ארציים, הגופים הגדולים, קרי המדינה וחברות ביטוח, ידעו איך להסתדר בינהם בנושא דרישות והחזרים כספיים ובדרך כלל האזרחים יקבלו את העזרה המגיעה להם. אך במקרים פרטניים ולמען האמת, גם במקרים כלל ארציים, קיימים פרטים ועובדות אותם אנשים אינם מכירים ושידיעתם תספק להם הגנה וביטחון כלכלי ברגעים הכי קשים שלהם. לכן אספנו כאן עשרה דברים שלא ידעתם על ביטוח תכולת דירה בפני נזקי מלחמה וטרור. לגזור ולשמור.


1. הפוליסה הסטנדרטית לתכולת דירה אינה מכסה נזקי מלחמה או טרור (למשל במקרה של התקפת טילים) במקרה כזה הכתובת לפיצוי היא קרן הפיצויים של מס רכוש.

2. הכיסוי של קרן הפיצוים לתכולת דירה במקרה נזק מלחמה או טרור הוא מאוד מוגבל ולא מכיל את כל מה שיש בבית.

3. חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות אינן מכסות חפצי אומנות, תכשיטים, עתיקות ומזומנים (גם לא ביטוח הרשות עליו מדובר בסעיף 6).

4. על פי החוק חפצי הבית מסווגים על פי קבוצות: רהיטים, ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וחפצי בית אחרים.

5. התקרות לפיצוי מסווגות לארבע אפשרויות:
א. אדם יחיד, ב. זוג נשוי או הורה יחיד, ג. לכל ילד (עד גיל 18), ד. אדם מבוגר המתגורר עם זוג או עם יחיד
ותקרות הפיצוים בהתאמה:
רהיטים21,190 ש"ח36,645 ש"ח7,409 ש"ח10,834 ש"ח
בגדים6,876 ש"ח14,978 ש"ח2,247 ש"ח7,488 ש"ח
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה29,635 ש"ח35,921 ש"ח601 ש"ח4,751 ש"ח
חפץ ביתי אחר8,861 ש"ח21,266 ש"ח1,950 ש"ח3,899 ₪

6. אם תרצו לבטח את חפציכם המופיעים מעלה בערך הגבוה מהערך הנקוב בתקנות, עליכם למלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים". לטופס יש שובר תשלום פרמייה (בבנק הדואר ובמזומן).

7. בכל מקרה, ההפרש בין מה שרשום בתקנות (ביטוח ללא פרמיה) והפרמיה שאתם רוצים להוסיף (ביטוח רשות) לא יעלה על 887,033 שקלים.

8. את טפסי ההצהרה ניתן לקבל באתר רשות המיסים, אזור הטפסים, כאן: https://goo.gl/hcGOf9 .

9. הביטוח יכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ויהיה בתוקף מיום התשלום ועד 31 לדצמבר באותה שנה.

10. המלצות: להפקיד מזומנים בבנקים. תכשיטים וחפצי אומנות יקרים עדיף לשמור בחדרי ביטחון או בכספות מתאימות (בבתים או בבנקים). לדרוש ממנהל הקרן, במקום דיור חילופי לדירה שנפגעה, לקבל הוצאות כלכלה, הוצאות נסיעה ממקום הדיור החילופי למקום העבודה והוצאות עקיפות נוספות.

כתוספת אחרונה, להלן פירוט מסמכים נוספים אותם ניתן להגיש לתביעת פיצויים:
תביעת פיצויים על נזק מלחמה שנגרם לגופו של נכס או רכב, טופס מספר 2881 חדש.
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/misui2881new.pdf

מס' טלפון מוקד רשות המסים בישראל:
*5352