ניסטל ביטוח ופיננסים (להלן "הסוכנות"), מספקת שירותי שיווק פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) תשס"ה - 2005.

ניסטל ביטוח ופיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני פועל כמשווקת מורשית של מספר חברות ביטוח וניהול קופות גמל כמפורט להלן:

קופות גמל וקרנות השתלמות

ביטוח חיים

ביטוח אלמנטרי

מגדל

מגדל

מגדל

אלטשולר שחם

כלל

הראל

 

הפניקס

מנורה

 

 

הפניקס

 

 

איילון

 

 

שומרה

 

 

שלמה

 

 

AIG